Aktualności

nieruchomość za granicą, a podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

Większość z nas wie, że w obecnym stanie prawnym, nasi najbliżsi (w tym żona i dzieci) mogą otrzymać od nas majątek położony w Polsce, nie płacąc podatku od spadku i darowizn. Wiele osób, nabywając nieruchomość za granicą, nie bierze jednak pod uwagę, że zwolnienie obowiązujące w Polsce nie musi mieć w tym wypadku zastosowania.  

Tym samym, pojawia się pytanie, czy nabycie spadku lub darowizny w postaci np. domu położonego za granicą, również jest zwolnione z podatku. Otóż odpowiedzi na to pytanie powinno się szukać w prawie państwa, na terenie którego położona jest nieruchomość. Jednocześnie nie zwalnia to osoby mieszkającej w Polsce, z rozliczenia podatku według polskich przepisów.

Na przykładzie, jeśli polski obywatel mieszkający w Polsce otrzymał od rodzica dom w Irlandii, musi rozliczyć podatek zarówno według prawa polskiego, jak i irlandzkiego.

Jednocześnie wiemy, że w Polsce może dojść do zwolnienia z podatku. Tymczasem w Irlandii, w pewnych wypadkach nawet dla najbliższych określony jest limit, zwolnienia z opodatkowania (obecnie, w pewnych wypadkach wynosi 335 tys. EUR). Powyżej tej sumy, podatek może wynieść 33 %. Tym samym, otrzymując dom wart 450 tys. EUR, podatek może wynieść 33 % z 115 tys. EUR. 

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wiele osób może zacząć zastanawiać się, że mamy przecież umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niestety, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie obejmują kwestii jaką jest podatek od spadków i darowizn. Polska podpisała umowy w tym zakresie jedynie z Austrią, Węgrami i Czechosłowacją (sukcesorem tej umowy są Czechy). W konsekwencji, należy badać stan prawny wszystkich Państw, których prawo może mieć zastosowanie do spadku. 

Warto tym samym, planując inwestycje zagraniczne, sprawdzić uprzednio kwestie podatkowe, który mogą się pojawić przy dziedziczeniu lub darowiźnie. Po analizie może się okazać, że dany kraj znacznie traci na swojej atrakcyjności inwestycyjnej.

Kwestie, jakie regulacje przewidują umowy z powyższymi państwami, a jakie regulacje przewidują państwa innych popularnych kierunków, poruszymy w kolejnych wpisach.  

Arrow Back Powrót