Aktualności

Nieruchomość w Austrii, Czechach i na Węgrzech - podatek od spadków i darowizn

W ostatnim wpisie zostało wskazane, że podatek od spadków i darowizn w przypadku nabycia zagranicznej nieruchomości może być płatny zarówno w Polsce, jak i w kraju położenia nieruchomości. Wynika to z faktu, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania została podpisana jedynie z Austrią, Węgrami i Czechosłowacją (sukcesorem umowy są Czechy).

Nieruchomość w Austrii, Czechach i na Węgrzech.

Zgodnie z umową zawartą z Austrią „Nieruchomy majątek spadkowy, pozostały po obywatelach każdego z obydwóch Umawiających się Państw, wliczając doń i przynależności, podlega podatkowi spadkowemu tylko w tem Państwie, w którem się znajduje.” Innymi słowy, podatek od spadków i darowizn jest płatny tylko w państwie, w którym położona jest nieruchomość. Przykładowo, jeśli obywatel Austrii odziedziczy nieruchomość w Polsce, podatek od spadków i darowizn musi być rozliczony tylko w Polsce. Jeśli polski obywatel odziedziczy nieruchomość w Austrii, podatek od spadków i darowizn musi być rozliczony tylko w Austrii.

Powyższa zasada odnosi się również do nieruchomości znajdujących się w Czechach i na Węgrzech.

W Austrii, w przypadku nabycia nieruchomości, w pewnych wypadkach, członkowie rodzin zapłacą 0.5% przy nieruchomościach o wartości poniżej €250,000, 2% przy nieruchomościach wartych  €250,000 do €400,000 i 3.5% przy nieruchomościach wartych powyżej €400,000.

Na Węgrzech, w zależności od stopnia pokrewieństwa oraz rodzaju nabywanej nieruchomości, podatek do spadków i darowizn wynosi od zera do nawet 80%.

W Czechach, w zależności od stopnia pokrewieństwa, podatek od spadków i darowizn waha się od zera do nawet 40%.

W konsekwencji, w przypadku nabycia nieruchomości położonych w powyższych krajach, nie musimy się martwić potencjalnym podwójnym opodatkowaniem. Należy natomiast zbadać gdzie oraz w jakiej wysokości należy uiścić podatek.

W kolejnym wpisie zostaną poruszone kwestie tego, jakie regulacje przewidują państwa innych popularnych kierunków, z którymi nie zostały zawarte umowy unikaniu podwójnego opodatkowania, w zakresie daniny, jaką jest podatek od spadków i darowizn.

Arrow Back Powrót