Aktualności

Nieruchomość we Włoszech - podatek od spadków i darowizn

Dziś skupimy na tym jak podatek od spadków i darowizn wygląda we Włoszech.

We Włoszech, w szczególności stosowane są następujące stawki:

·       4% wartości aktywów w przypadku przejścia własności na rzecz małżonka lub krewnych w linii prostej, które mają być zastosowane do całkowitej wartości netto, przekraczając dla każdego beneficjenta udział w wysokości 1 mln euro;

·       6% wartości aktywów w przypadku przejścia własności na rzecz rodzeństwa w stosunku do całkowitej wartości netto, przekraczające dla każdego beneficjenta 100 000 euro;

·       6% wartości aktywów w przypadku przejścia własności na rzecz innych krewnych do czwartego stopnia pokrewnych w linii zabezpieczenia do trzeciego stopnia, do zastosowania w odniesieniu do całkowitej przekazanej wartości netto, bez zastosowania odliczenia;

·       8% w przypadku transferów na rzecz wszystkich innych podmiotów, które mają być zastosowane do całkowitej przekazanej wartości netto, bez zastosowania odliczenia.

Trzeba też pamiętać, że np. Włochy przewidują jeszcze inne podatki. We Włoszech istnieje tzw. Podatek hipoteczny i katastralny.

Tym samym trzeba pamiętać, że kupując nieruchomość we Włoszech nasi spadkobiercy mogą być zmuszeni do zapłaty podatku, niezależnie od zwolnienia obowiązującego we Włoszech.

Arrow Back Powrót