Aktualności

Zamiana nieruchomości, a podatek od czynności cywilnoprawnych

PCC – zamiana mieszkań, a zamiana domu na mieszkanie

Powszechnie wiadomo, że kupno mieszkania na rynku wtórnym wiążę się z obowiązkiem zapłaty tzw. PCC przez kupującego (2 % wartości). Niekiedy, dochodzi jednak do sytuacji, że strony postanawiają zamienić się nieruchomościami (czasami mieszkaniami, a czasami domem za mieszkanie). Gdy potrzebujemy sprzedać obecną nieruchomość oraz nabyć nową, może to być wygodniejsze rozwiązanie.

W tym miejscu należy jednak zadać pytanie, w jaki sposób opodatkowana jest umowa zamiany oraz kto płaci tzw. PCC. Jeżeli zmieniamy mieszkanie na mieszkanie, sprawa jest relatywnie prosta. PCC jest płatny od różnicy wartości rynkowych zamienianych lokali.

Przykładowo, jeśli nasze mieszkanie jest warte 600 000 zł, a mieszkanie, na które dokonujemy zamiany 400 000 zł, to PCC w wysokości 2% odprowadzimy od kwoty 200 000 zł i wyniesie 4 000 zł.

Inaczej jednak wygląda sytuacja, kiedy chcemy zamienić dom na mieszkanie. Zgodnie z ustawą, PCC w wysokości różnicy wartości jest przewidziany tylko w przypadku zamiany lokali stanowiących odrębną nieruchomość oraz własnościowych praw do lokali. Jednak zamieniając dom na mieszkanie, należy zapłacić PCC od wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek.

Bazując na powyższym przykładzie, zamieniając dom warty 600 000 zł na mieszkanie, o wartości 400 000 zł, PCC w wysokości 2% odprowadzimy od kwoty 600 000 zł i wyniesie 12 000 zł. 

Kto płaci PCC przy zamianie nieruchomości?

W przypadku sprzedaży, przepis stanowi jasno, że kupujący ponosi koszty PCC. Przy zamianie sprawa nie jest tak oczywista. Zgodnie ustawą strony zamiany są odpowiedzialne solidarnie za zapłatę PCC. W praktyce oznacza to, że dla urzędu skarbowego nie ma znaczenia kto zapłaci PCC.

Arrow Back Powrót