Aktualności

Prawa autorskie, czyli prawa majątkowe i osobiste

Większość z nas zamawiając określone dzieło pamięta o przeniesieniu praw autorskich. Przenosząc prawa autorskie mamy na myśli autorskie prawa majątkowe. W praktyce chodzi o to abyśmy mogli swobodnie korzystać np. z zamówionego programu komputerowego czy projektu architektonicznego (udostępniać innym, dokonywać zmian czy sprzedać dalej). W tym miejscu warto zaznaczyć, że nie należy mylić zakupu utworu na własność z zakupem licencji do korzystania z utworu.

Jednak wiele osób przenosząc prawa autorskie, zapomina o uregulowaniu kwestii tzw. autorskich praw osobistych. Autorskie prawa osobiste obejmują m.in. prawo do nienaruszalności treści i formy utworu czy decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. Autorskie prawa osobiste, inaczej niż prawa majątkowe, nie mogą być zbyte. Wynika to z założenia, że chronią one nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. W praktyce może pojawić zatem problem relacji lub nawet konfliktu pomiędzy prawami majątkowymi, a osobistymi. Przykładowo, autor przeniósł na nas całość praw majątkowych, ale z drugiej strony, gdy dowiedział się o planowanych zmianach w utworze sprzeciwił się z powołaniem na autorskie prawa osobiste, które jak już wspominano są niezbywalne.

Rodzi się zatem pytanie jak zabezpieczyć się przed taką sytuacją. Brak możliwości przeniesienia praw osobistych, nie oznacza, że autor nie może się zobowiązać, że nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych. Należy zatem w umowie zastrzec tę okoliczność. To jednak może się okazać niewystarczające. Autor może nam bowiem zarzucić, że np. dokonując zmian w utworze wkroczyliśmy bezprawnie w sferę jego praw osobistych. Nie jest natomiast zabronione, aby autor upoważnił nas do wykonywania praw autorskich osobistych w jego imieniu. Warto zatem rozważyć dodanie do umowy również tego zapisu. Jest to kolejny praktyczny sposób na zabezpieczenie się przed ewentualnymi  zarzutami.

Podsumowując, należy pamiętać, że oprócz autorskich praw majątkowych warto uregulować w umowie kwestie autorskich praw osobistych, które mogą być przyczyną sporu nawet po przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

Arrow Back Powrót