Aktualności

Krótki wpis o momencie w którym następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych

Najczęściej gdy dokonujemy zakupu jakiegoś produktu, najbardziej odpowiada nam sytuacja, gdy zarówno odbiór, jak i zapłata następuje w tym samym momencie. Płacąc przed otrzymaniem towaru lub przekazując towar bez zapłaty, zawsze z tyłu głowy pozostaje cień niepewności, czy otrzymamy w zamian to, na co się umawialiśmy. O tym, w mojej ocenie, zdrowym odruchu należy również pamiętać przy omawianiu zagadnienia, jakim jest przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Zgodnie z prawem, własność intelektualna jest chroniona od momentu tzw. „ustalenia”. W wypadku programów komputerowych najczęściej będzie to moment powstania. Wiele umów, z którymi miałem do czynienia stanowiło, że zamawiany program komputerowy zostaje przeniesiony na zamawiającego w momencie jego ustalenia, przekazania czy akceptacji.

Jako wykonawcom najbardziej zależy nam na zapłacie. Warto zatem o tym pamiętać i zaznaczyć w umowie, że przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w momencie zapłaty całego wynagrodzenia. Dzięki temu jako wykonawca jesteśmy zabezpieczeni, że program komputerowy jest nasz do czasu otrzymania wynagrodzenia, a drugiej stronie po prostu będzie zależeć na jak najszybszej zapłacie, jako że tylko to umożliwi jej korzystanie z zamówionego produktu.

Zaznaczę też, że umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych musi być zawarta w formie pisemnej. Inaczej nie dojdzie do przeniesienia praw. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że skan podpisu nie jest formą pisemną. Tym samym, nabywca praw powinien otrzymać dokument podpisany własnoręcznie. Oczywiście podpisy nie muszą być złożone równocześnie. Podpis dokumentu, wysyłka pocztą i odesłanie egzemplarza podpisanego przez drugą stronę jest wystarczające. 

Arrow Back Powrót