Ochrona danych osobowych

Weryfikujemy istniejące dokumenty i procedury w zakresie ochrony danych osobowych, a także doradzamy, jak prawidłowo chronić dane osobowe zarówno pracowników jak również klientów. Opracowujemy kompleksową, wymaganą prawem dokumentację, w tym: politykę bezpieczeństwa informacji, instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, upoważnienia, ewidencje i oświadczenia. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed GIODO, a także zgłaszamy do rejestracji zbiory danych.

Powrót