Prawo cywilne oraz prawo nieruchomości

Reprezentujemy klientów w szeregu sporów sądowych o charakterze cywilnym. Dla naszych klientów dochodzimy roszczeń pieniężnych z tytułu niezapłaconych faktur, kar umownych, odszkodowań lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Sporządzamy i analizujemy umowy cywilnoprawne wszelkiego rodzaju, poczynając od najczęściej występujących umów sprzedaży, najmu czy dzierżawy, a kończąc na umowie o finansowanie przedsięwzięcia w zamian za udziały w firmie.

Wspieramy naszych klientów w procesach inwestycyjnych i budowlanych na wszystkich etapach. Zarówno tworząc umowy i uczestnicząc w negocjacjach, jak również reprezentując w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Wykonujemy badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence). Przygotowywujemy umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, nadzór inwestorski i inne niezbędne w procesie budowlanym. Prowadzimy doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, a także legalizacji samowoli budowlanej.

Powrót