Prawo IT, nowych technologii oraz własność intelektualna

Negocjujemy oraz tworzymy zarówno umowy wdrożeniowe, jak i utrzymaniowe (maintanance). Tworzymy zarówno klasyczne umowy o świadczenie usług (OWU), gdzie zakres usług doprecyzowywany jest przez strony na etapie specyfikacji (SOW), jak i kompleksowe umowy zawierające wszystkie postanowienia.

Doradzimy również w aspektach umowy depozytu kodu źródłowego czy regulaminów użytkowania programu, z uwzględnieniem praw konsumentów oraz klauzul niedozwolonych w obrocie prawnym (tzw. klauzul abuzywnych).

Tworzymy umowy licencyjne oraz umowy przeniesienia praw autorskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów komputerowych.  Określamy pola eksploatacji dostosowując do potrzeb danego produktu.

Przeprowadzamy audyty ze wskazaniem, czy przysługują Państwu prawa autorskie do utworu/programu na wszystkich wykorzystywanych w codziennych czynnościach polach eksploatacji.

Reprezentujemy w sprawach naruszeń praw autorskich - majątkowych i osobistych.

Rejestrujemy znaki towarowe zarówno w Polsce jak i przed instytucjami unijnymi - Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Doradzamy w zakresie wyboru wprowadzanej ochrony - czy lepiej zarejestrować znak słowny, graficzny lub słowno-graficzny.

Powrót