Prawo medyczne

Reprezentujemy sprawach z zakresu błędów medycznych, analizujemy sprawy pod kątem zasadności roszczenia o odszkodowania lub zadośćuczynienie. Reprezentujemy zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed komisjami ds zdarzeń medycznych.

Weryfikujemy zakres zgody na zabieg (przedmiot zgody, forma zgody, zgoda zastępcza), jak również tworzymy zgody. Analizujemy, czy w danym przypadku doszło do przekroczenia zgody pacjenta. Opowiadamy o jakich skutkach i ryzyku pacjent winien być poinformowany. Oceniamy odpowiedzialność cywilną lekarza (staranność a oczekiwany rezultat, przyczynienie się poszkodowanego, odpowiedzialność jednostki a działanie w zespole operacyjnym)

Powrót