Prawo spółek i prawo korporacyjne

Posiadamy doświadczenie w zakładaniu, przekształceniach, podziałach, fuzjach i przejęciach oraz likwidacji spółek. Tworzymy umowy spółek, dostosowane do potrzeb bieżącej działalności lub spółki celowej założonej do konkretnej inwestycji. Prowadzimy postępowanie rejestrowe, pomagamy przy organizacji walnego zgromadzenia oraz zgromadzenia wspólników, przygotowujemy projekty uchwał wraz z całą niezbędną dokumentacją korporacyjną.

Dla STARTUP-ów przygotujemy m.in. umowa założycielską (Founders Agreement) dostosowaną do potrzeb danego przedsięwzięcia czy umowę finansująca przedsięwzięcia w zamian za udziały w firmie (convertible loan agreement).

Powrót